Prihláste sa

Pokiaľ ste dopravný psychológ, prihlásením sa alebo registráciou získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky.

Nájdite psychológa

Vyhľadajte v zoznamoch alebo na mape dopravného psychológa vo svojom okolí. Prípadne si prezrite popis a prehliadku daného zariadenia.

Akcie a podujatia

Nepremeškajte už žiadne vzdelávacie podujatie alebo zaujímavú akciu v dopravnej psychológií. Neustále vás informujeme o tom čo sa práve deje.

Výhody členstva v Asociácii dopravných psychológov SR

Staň sa členom Asociácia dopravných psychológov SR!

V roku 2019 pripravila Asociácia dopravných psychológov SR niekoľko noviniek pre psychológov, ktorí majú záujem stať sa členom Asociácie dopravných psychológov SR. Členstvo v Asociácii dopravných psychológov SR je výhodné z viacerých dôvodov:

  1. najnovšie informácie z legislatívy a odborných akcií v Európe.
  2. zvýhodnené účastnícke poplatky na akciách organizovaných ADPSR ( zľava z účastníckych poplatkov na podujatiach Plénum ADPSR 2019 a 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii sa vyrovná registračnému poplatku do ADPSR).
  3. zverejnenie adresy psychológa na webe ADPSR a v pripravovanom časopise Dopravná psychológia, ktorý bude vychádzať dva krát do roka a bude zasielaný na všetky dôležité inštitúcie štátnej správy i súkromným podnikom.

Postup registrácie nájdete v článku: Zaregistrujte sa v ADPSR.

ZAREGISTRUJTE SA V ADPSR

Vitajte na stránke Asociácie dopravných psychológov Slovenskej republiky!

Postup registrácie:

1. Pred vyplnením registračného formulára, prosím navštívte stránku „Stanovy ADPSR“.

2. Ak po prečítaní stanov budete súhlasiť s jednotlivými bodmi a článkami, prosím prejdite na stránku „Registrácia“.

3. Vyplňte prosím jednotlivé kolonky registračného formulára. Po odoslaní žiadosti o registráciu obdržíte E-Mail s potvrdením o prijatí Vašich údajov.

4. Úplná registrácia bude hotová po zaplatení registračného poplatku 50 € a odsúhlasení Prezídia ADPSR.

5. Následne Vám bude vytvorené konto a zaslaný E-Mail s prihlasovacími údajmi na našu webstránku www.adpsr.sk, kde sa budete môcť podieľať na tvorbe obsahu a prispievať články a rôzne oznamy.

Úplnou registráciou (po zaplatení poplatku) získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky. Okrem toho, pre členov ADPSR je pri všetkých odborných udalostiach organizovaných ADPSR (Plénum ADPSR 2019, 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii) zvýhodnený účastnícky poplatok.

Pozvánka na Plénum ADPSR 2019

4.-5.4.2019 sa v hoteli Partizán na Táloch uskutoční Plénum Asociácie dopravných psychológov Slovenska.

Program:

4.4.2019 – Plénum, Odborné témy ( do 19:00)

5.4.2019 – Úvodné školenie k metodike tréningu mladých vodičov (do 14:00)

(Podrobnejší program čoskoro)

 

Registrácia na Plénum ADPSR 2019:

  1. vyplnenie online registračného formulára:

https://docs.google.com/forms/d/1XN7ct1NLyab3vOqa3PnlaEjMNizlRYry7ox1Csxb1pI/edit

  1. Uhradenie účastníckeho poplatku. Bez úhrady vaša registrácia nie je platná.

 

Poplatok za Plénum:

členovia ADPSR: 80 €

nečlenovia ADPSR: 100 €

Poplatok uhraďte na účet: SK55 1100 0000 0029 2987 1904. Do poznámky, prosíme, uveďte Vaše priezvisko/spoločnosť.

V prípade záujmu sa registrujte najneskôr do 8.3.2019. Po tomto dátume sa zvýši účastnícky poplatok na 100 € (člen ADPSR), 130 € (nečlen ADPSR). V cene účastníckeho poplatku je 2 x obed a 2 x coffee break.

Zároveň by sme Vás chceli vyzvať na aktívnu účasť na odborných prednáškach. V prípade záujmu o prednášanie nás, prosím, kontaktujte mailom do 1.3.2019 na adpsr@adpsr.sk.

Účasť je akreditovaná Slovenskou komorou psychológov, počet možných získaných kreditov: 12. V prípade aktívnej účasti: 24.

Ubytovanie je možné aj v hoteli Partizán,  v ktorom bude prebiehať Plénum. V prípade záujmu odporúčame rezervovať si miesto čo najskôr. (Písomne na mail rezervacie@partizan.sk, uviesť poznámku Plénum. Prípadne sa informovať priamo v hoteli telefonicky na tel. č.: 048/630 88 00. Do 5.3.2019 budú v hoteli zabezpečené voľné kapacity pre účastníkov Pléna, preto odporúčame rezervovať miesto do tohto dňa. )

ZASADANIE VÝBORU PREZÍDIA ADPSR:

Zasadanie výboru prezídia ADPSR sa uskutoční 3.4.2019 o 18:00, taktiež v hoteli Partizán. Pre členov výboru je zabezpečené ubytovanie v hoteli Partizán v priebehu celého Pléna (2 noci).

 

Najvýznamnejšie akcie ADPSR v roku 2019

  • Plénum ADPSR

4.4.-5.4.2019, Tále – hotel Partizán, Slovensko

  • Seminár Asociácie dopravných psychológov ČR

16.5.-17.5.2019, Prostějov, Česká republika

  • XVI. Európsky kongres psychológie

2.7.-5.7.2019, Moskva, Rusko

  • 5. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii

3.10-4.10. 2019, Bratislava, Slovensko

  • Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii

november , 2019, Viedeň, Rakúsko

Novoročný príhovor prezidenta ADPSR

Vážené kolegyne, kolegovia,

Možno sa viacerým členom ADPSR zdal rok 2018 slabý na akcie a informácie z oblasti dopravnej psychológie. Skutočne v porovnaní s ostatnými rokmi tých informácií bolo pomenej a viacerí dopravní psychológovia na Slovensku pracovali podľa zaužívaných pravidiel. Niektorí však žiaľ podľa svojich pravidiel, ktoré znižujú kvalitu dopravnej psychológie ako celku. I keď v roku 2018 nedošlo k žiadnej významnej legislatívnej zmene v práci dopravných psychológov, ADPSR nezaznamenala žiadne podstatné podnety k práci Asociácie, ale verejnosť prostredníctvom médií bola informovaná o viacerých pochybeniach psychológov.

Ak výsledky v dopravnej nehodovosti majú klesajúcu tendenciu, dá sa to pripísať aj kvalitnej práci dopravných psychológov. To isté platí aj pre znižovanie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Bolo však zistené, že výkon odborného poradenstva pre týchto vodičov pravdepodobne neplní všetky podmienky, ktoré vytyčuje zákon. Zistiť, aký podiel na tom majú dopravní psychológovia, bude jedna z úloh ADPSR v roku 2019.

V roku 2019 pribudne dopravným psychológom aj ďalšia odborná úloha vyplývajúca zo Celý článok ›

V mene prezídia ADPSR Vám v Novom roku prajeme mnoho osobných aj pracovných úspechov!

cameron-kirby-192126-unsplash

Odpoveď Ministerstva vnútra na navrhované doplnenie zákona

list min. vn. 1list min. vn. 2list min. vn. 3 list min. vn. 4

List pre ministerku vnútra

Na základe uznesenia Pléna ADPSR zo dňa 15.06.2018 zverejňujeme list ministerke vnútra Sakovej:

 

Bratislava, 19.07.2018

 

Vec: Odborné poradenstvo –  návrh na doplnenie zákona č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich následných noviel

 

Vážená pani ministerka,

dovoľujeme si požiadať o doplnenie Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ich následných noviel o povinnosť orgánov MV SR zapisovať do karty vodiča termín začiatku a ukončenia odborného poradenstva vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu ako i legislatívne upraviť skutočnosť, že vodičovi môže príslušný orgán dopravného inšpektorátu vydať vodičské oprávnenie až po absolvovaní odborného poradenstva.

Odôvodnenie návrhu:

Od novembra 2011 platí povinnosť, že vodiči, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu musia absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa zamerané na zmenu postojov a prevenciu rizikového správania vo vzťahu konzumácii alkoholu a vedeniu motorového vozidla. Opatrenie bolo zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, je štandardom v mnohých krajinách, jeho efektivita pri správne nastavenej legislatíve  a aplikácii je nesporná. Celý článok ›

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA