Novoročný príhovor prezidenta ADPSR

Vážené kolegyne, kolegovia,

Možno sa viacerým členom ADPSR zdal rok 2018 slabý na akcie a informácie z oblasti dopravnej psychológie. Skutočne v porovnaní s ostatnými rokmi tých informácií bolo pomenej a viacerí dopravní psychológovia na Slovensku pracovali podľa zaužívaných pravidiel. Niektorí však žiaľ podľa svojich pravidiel, ktoré znižujú kvalitu dopravnej psychológie ako celku. I keď v roku 2018 nedošlo k žiadnej významnej legislatívnej zmene v práci dopravných psychológov, ADPSR nezaznamenala žiadne podstatné podnety k práci Asociácie, ale verejnosť prostredníctvom médií bola informovaná o viacerých pochybeniach psychológov.

Ak výsledky v dopravnej nehodovosti majú klesajúcu tendenciu, dá sa to pripísať aj kvalitnej práci dopravných psychológov. To isté platí aj pre znižovanie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Bolo však zistené, že výkon odborného poradenstva pre týchto vodičov pravdepodobne neplní všetky podmienky, ktoré vytyčuje zákon. Zistiť, aký podiel na tom majú dopravní psychológovia, bude jedna z úloh ADPSR v roku 2019.

V roku 2019 pribudne dopravným psychológom aj ďalšia odborná úloha vyplývajúca zo zákona – odborný tréning pre mladých vodičov, ktorí spôsobili vážnu dopravnú nehodu.

V roku 2019 sa uskutoční aj viacero domácich a zahraničných odborných akcií, kde by dopravní psychológovia nemali chýbať. V prvom rade to bude Plénum ADPSR v apríli 2019 v Tále, kde bude predstavená aj metodika pre odborný tréning mladých vodičov. V októbri 2019 sa uskutoční v Bratislave Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii.

Všetkých našim členom odporúčame začiatkom júla 2019 v Moskve XVI. Európsku konferenciu psychológov a v novembri 2019 konferenciu o dopravnej psychológii vo Viedni. Pri zahraničných konferenciách ADPSR zabezpečí potrebné formality a vo Viedni aj tlmočníka. V prípade Moskvy sa tí starší nebudú môcť vyhovárať, že neovládajú cudzí jazyk a konečne budú môcť, ako vo Viedni aj Moskve porovnať, ako je na tom Slovensko so psychológiou v porovnaní s medzinárodnou scénou.

ADPSR plánuje do apríla 2019 vydať prvé číslo informačného a odborného bulletinu „Dopravná psychológia“.

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2019 dopravnú psychológiu čaká pomerne bohatý program. Verím, že sa ho dopravní psychológovia zhostia so všetkou cťou a vážnosťou.

S pozdravom

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

prezident ADPSR

V Bratislave 4.1.2019

Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA