Prihláste sa

Pokiaľ ste dopravný psychológ, prihlásením sa alebo registráciou získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky.

Nájdite psychológa

Vyhľadajte v zoznamoch alebo na mape dopravného psychológa vo svojom okolí. Prípadne si prezrite popis a prehliadku daného zariadenia.

Akcie a podujatia

Nepremeškajte už žiadne vzdelávacie podujatie alebo zaujímavú akciu v dopravnej psychológií. Neustále vás informujeme o tom čo sa práve deje.

Novoročný príhovor prezidenta ADPSR

Vážené kolegyne, kolegovia,

Možno sa viacerým členom ADPSR zdal rok 2018 slabý na akcie a informácie z oblasti dopravnej psychológie. Skutočne v porovnaní s ostatnými rokmi tých informácií bolo pomenej a viacerí dopravní psychológovia na Slovensku pracovali podľa zaužívaných pravidiel. Niektorí však žiaľ podľa svojich pravidiel, ktoré znižujú kvalitu dopravnej psychológie ako celku. I keď v roku 2018 nedošlo k žiadnej významnej legislatívnej zmene v práci dopravných psychológov, ADPSR nezaznamenala žiadne podstatné podnety k práci Asociácie, ale verejnosť prostredníctvom médií bola informovaná o viacerých pochybeniach psychológov.

Ak výsledky v dopravnej nehodovosti majú klesajúcu tendenciu, dá sa to pripísať aj kvalitnej práci dopravných psychológov. To isté platí aj pre znižovanie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Bolo však zistené, že výkon odborného poradenstva pre týchto vodičov pravdepodobne neplní všetky podmienky, ktoré vytyčuje zákon. Zistiť, aký podiel na tom majú dopravní psychológovia, bude jedna z úloh ADPSR v roku 2019.

V roku 2019 pribudne dopravným psychológom aj ďalšia odborná úloha vyplývajúca zo Celý článok ›

V mene prezídia ADPSR Vám v Novom roku prajeme mnoho osobných aj pracovných úspechov!

cameron-kirby-192126-unsplash

Odpoveď Ministerstva vnútra na navrhované doplnenie zákona

list min. vn. 1list min. vn. 2list min. vn. 3 list min. vn. 4

List pre ministerku vnútra

Na základe uznesenia Pléna ADPSR zo dňa 15.06.2018 zverejňujeme list ministerke vnútra Sakovej:   Bratislava, 19.07.2018   Vec: Odborné poradenstvo -  návrh na doplnenie zákona č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich následných noviel   Vážená pani ministerka,

dovoľujeme si požiadať o doplnenie Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ich následných noviel o povinnosť orgánov MV SR zapisovať do karty vodiča termín začiatku a ukončenia odborného poradenstva vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu ako i legislatívne upraviť skutočnosť, že vodičovi môže príslušný orgán dopravného inšpektorátu vydať vodičské oprávnenie až po absolvovaní odborného poradenstva.

Odôvodnenie návrhu:

Od novembra 2011 platí povinnosť, že vodiči, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu musia absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa zamerané na zmenu postojov a prevenciu rizikového správania vo vzťahu konzumácii alkoholu a vedeniu motorového vozidla. Opatrenie bolo zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, je štandardom v mnohých krajinách, jeho efektivita pri správne nastavenej legislatíve  a aplikácii je nesporná. Celý článok ›

TPI stretnutie XV Amersfoort: Program

Lokalita: Centrála Royal Haskoning DHV BV

Pondelok, 4.6.2018 09:00 – 09:10  Privítanie Geertje Hegemanovou, riaditeľkou udržateľnej mobility zo spoločnosti Royal HaskoningDHV. 09:10 – 09:30  Novinky z TPI SC, zhodnotenie posledných workshopov, privítanie nových členov. 09:30 – 10:45  Informovanie o súčasných problémoch v krajinách, projekty, na ktorých členovia TPI pracujú, alebo budú pracovať (každá krajina do 5 minút). 11:15 – 12:30  Budúcnosť dopravnej psychológie: vynárajúce sa témy (s ohľadom na možné návrhy projektov)

  • vzdelávanie v Dopravnej psychológii v EÚ (Veronika)
  • nápady na budúce spoločné projekty v rámci TPI (všetci)
Poobedný program 14:00 – 17:30, otvorený pre lokálnych odborníkov.

Celý článok ›

Ukončenie prihlasovania na Plénum a odborný seminár

Dňa 14.6.2018 o 13:00 bude ukončené prihlasovanie na Plénum a odborný seminár ADPSR. Po tomto termíne nie je možná ďalšia registrácia.   Pripomíname účastníkom, že kvôli prideleniu kreditov za účasť, je potrebné číslo ich ID SKP číslo, ktoré si prinesú priamo na miesto.

Plénum a odborný seminár

15.6.2018 sa v hoteli Mlyn v Zavare uskutoční Plénum a odborný seminár Asociácie dopravných psychológov Slovenska. Program snemu: 9:00 – 10:00 Plénum ADPSR 10:00 – 12:00 Odborné školenie 12:00 – 13:00 Obed 13:00 – 16:00 Druhá časť odborného školenia Témy :
  1. Aktuálny stav v dopravnej psychológii
  2. Informácie o podujatiach dopravnej psychológie v zahraničí
  3. Informácia o bezpečnosti na cestách v SR
  4. Diskusia k materiálu SKP a ADPSR o pripravovaných opatreniach a tréningu mladých vodičov
Registrácia na Plénum prebieha v dvoch krokoch:
  1. Vyplnenie online formulára: https://drive.google.com/open?id=19knapUmmKy99dCuR_b2w6YcVNcW2lZ38dy_rBhK1wMU
  1. Uhradenie účastníckeho poplatku. Bez úhrady Vaša registrácia nie je platná
Polatok za Plénum : 40 € členovia ADPSR 60 € nečlenovia ADPSR Poplatok uhraďte na účet: SK55 1100 0000 0029 2987 1904. Do poznámky uveďte vaše priezvisko/spoločnosť. V prípade záujmu sa registrujte najneskôr do 6.6.2018. Po tomto dátume je poplatok o 10€ vyšší: 50 € členovia ADPSR a 70 € nečlenovia ADPSR. V cene poplatku je zahrnutý obed v hoteli Mlyn. V prípade záujmu o prezentáciu, prednášanie nás kontaktujte čo najskôr mailom na adpsr@adpsr.sk. Posledný termín pre zaslanie kompletných prednášok je do 21.5.2018   Účasť je akreditovaná Slovenskou komorou psychológov, počet možných získaných kreditov: 7.   ADPSR plánuje aj uskutočniť anonymný prieskum počtu účastníkov na odbornom poradenstve za rok 2017. Dovoľujeme si požiadať dopravných psychológov najmä však účastníkov pléna ADPSR, aby poskytli počty účastníkov na odbornom poradenstve za rok 2017. Poznamenávame, že prieskum bude anonymný a získané dáta budú použité za účelom zistenia skutočnej účasti na odbornom poradenstve a nevykonaných odborných poradenstiev.  

Prvá informácia – Zavar 15.6.2018

Dňa 15.6.2018sa v Zavare v hoteli Mlyn uskutoční Snem dopravných psychológov + odborný seminár. V prípade záujmu prezentácie na sneme nás kontaktuje na mail:adpsr@adpsr.sk Program snemu taktiež aj cenu zverejníme čoskoro. Dátum si uložte ako platný, o možnej registrácii Vás budeme informovať.

Prezident ADPSR PhDr. Karol Kleinmann PhD.

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA