TPI stretnutie XV Amersfoort: Program

Lokalita: Centrála Royal Haskoning DHV BV

Pondelok, 4.6.2018 09:00 – 09:10  Privítanie Geertje Hegemanovou, riaditeľkou udržateľnej mobility zo spoločnosti Royal HaskoningDHV. 09:10 – 09:30  Novinky z TPI SC, zhodnotenie posledných workshopov, privítanie nových členov. 09:30 – 10:45  Informovanie o súčasných problémoch v krajinách, projekty, na ktorých členovia TPI pracujú, alebo budú pracovať (každá krajina do 5 minút). 11:15 – 12:30  Budúcnosť dopravnej psychológie: vynárajúce sa témy (s ohľadom na možné návrhy projektov)

  • vzdelávanie v Dopravnej psychológii v EÚ (Veronika)
  • nápady na budúce spoločné projekty v rámci TPI (všetci)
Poobedný program 14:00 – 17:30, otvorený pre lokálnych odborníkov.

14:00 – 14:10              Sekcia: „Mladí noví vodiči“ – úvod. Moderátorka Geertje Hegeman. 14:10 – 14:30              Prezentácia 1 „Rámec pre chápanie vnímania nebezpečenstva ako zručnosti vodiča“  David Crundall. 14:30 – 14:50              Prezentácia 2 „Vyvinutie nového testu predikcie nebezpečenstva v Holandsku“ Jasper Tammeling zo CBR. 14:50 – 15:00              Demonštrácia VR teoretického testu Jasperom Tammelingom. 15:00 – 15:30              Prestávka. 15:30 – 15:50              Prezentácia 3 „Ako sa mení šoférova seba-účinnosť a postoje k bezpečnosti počas štandardného vodičského výcviku? Pretrvávajú?“ Laura Seibokaité. 15:50 – 16:10              Prezentácia 4 „Posudzovanie morálneho usudzovania, kognitívneho skreslenia a štýlu vodiča v kontexte vodičského výcviku“ Erik Roelofs zo Cita. 16:10 – 16:45              Diskusia. 16:45 – 17:30              Občerstvenie. 17:30 – 18:00              Cesta do centra Amersfoortu. 18:00 – 19:00             Prechádzka mestom. Začína a končí v reštaurácii NUL33, kde budeme mať neskôr večeru. Batožina, laptopy a pod. môžu byť uzamknuté v reštaurácii. 19:00 -                         Večera v reštaurácii NUL33. Utorok, 5.6.2018 09:00 – 15:30             Program otvorený pre lokálnych odborníkov. 09:00 – 10:30            Vzťah CIECA – TPI: CIECA prezident René Claesen (TPI – Thomas Wagner). 10:30 – 11:00             Prestávka. 11:00 – 11:10              Sekcia ADAS – Úvod. Moderátor Peter Morsink, Royal HaskoningDHV. 11:10 – 11:30              Prezentácia 1 „MHC projekt: ciele a nedávne výsledky“ Giulio Meccaci, Technical University Delft. 11:30 – 11:50              Prezentácia 2 „Posudzovanie domény operačného dizajnu pre vozidlá vybavené systémom sledovania jazdných pruhov“ Tom Alkim, Ministerstvo Infraštruktúry a vodného  hospodárstva, Shubham Bhusari, Royal HaskoningDHV. 11:50 – 12:30              Diskusia. ADAS demonštrácia je dostupná na vyskúšanie počas diskusie a obeda. 12:30 – 13:30              Obed. 13:30 – 13:40              Sekcia „Holandské rehabilitačné opatrenia“ – Úvod. Moderátor Don DeVol. 13:40 – 14:00              Prezentácia 1 „Z tradičného prístupu skupinovej dynamiky k individuálnemu, prístup šitý na mieru“ Rob van Beekum a Sjoerd Houwing zo CBR. 14:00 – 14:20              Prezentácia 2 „Využitie zariadení v aute na monitorovanie vodičského správania“ Guido Sluijsmans z SD-Insights. 14:20 – 14:35              Spätná väzba členov TPI na nový prístup  - Gregor Bartl, Matus Sucha a Thomas Wagner. 14:35 – 15:00              Diskusia pomocou niekoľkých návrhov/tvrdení o výhodách a nevýhodách nového prístupu, vedené Donom DeVolom. 15:00 – 15:30              Prestávka. 15:30 – 16:30              Výskumné aktivity TPI (nápady pre spoločný zber dát atď.), strategický dokument, projekt COST, špeciálne vydanie časopisu TOTS. Formát pre budúce TPI workshopy, členské poplatky, noví členovia. Záverečné poznámky, budúce stretnutie, AOB. 16:00                           Záver. Občerstvenie.
Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA