Posledná rozlúčka

Milí kolegovia, členovia ADPSR, pred vyše mesiacom nás  počas plne vyťaženého pracovného programu nečakane a navždy opustil náš prezident ADPSR, kolega, priateľ, manžel , otec Karol Kleinmann.

Rada by som  sa touto cestou chcela rozlúčiť a pripomenúť si jeho  profesionálny život, i jeho pôsobenie  v oblasti dopravnej psychológie, na ktoré  v rámci ADPSR chceme aj naďalej nadväzovať a v spolupráci s ostatnými  odbornými a profesnými   združeniami a inštitúciami  prispievať ku skvalitňovaniu  a rozvoju  dopravnej psychológie i našej profesie. 

Magdaléna Kolodiová, viceprezidentka ADPSR

PhDr. Karol Kleinmann, PhDr.

Jeho profesionálna dráha sa začala na Ministerstve vnútra SR ako vedúci psychológ ľudských zdrojov, bol poradcom ministerstva pre problematiku utečencov.

Od roku 1993 založil súkromné zdravotnícke zariadenie Salvus, s.r.o. zamerané na psychologickú činnosť v oblasti klinickej psychológie, psychoterapie, poradenskej, pracovno-organizačnej a dopravnej psychológie a na domácu ošetrovateľskú starostlivosť. 

V roku 2007 spolu so svojim dlhoročným priateľom Ferkom Skokanom založili na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave Katedru psychológie, na ktorej pôsobil ako vedúci katedry. Po reorganizácii univerzity bola Katedra psychológie premenovaná na Ústav psychológie Lekárskej fakulty. Karol pôsobil ako prednosta ústavu. Pod jeho vedením sa podarilo, že ako jediná univerzita na Slovensku - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vzdelávala a vzdeláva psychológov v špecializačných štúdiách pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia a certifikačnom štúdiu dopravná psychológia. Pod jeho vedením ukončilo štúdium a do praxe bolo pripravených stovky klinických, pracovno-organizačných, poradenských a dopravných psychológov.

Obzvlášť sa angažoval v oblasti dopravnej psychológie. Pôsobil: v zahraničí

 • člen Stáleho výboru pre dopravnú psychológiu EFPA – Brussel
 • člen DVGP (Dachverband Gemeindepsychiatrie) Nemecko na Slovensku
 • externým expertom ministerstva dopravy pre bezpečnosť cestnej premávky
 • externým expertom ministerstva vnútra pre dopravnú psychológiu

V roku 2012 založil Asociáciu dopravných psychológov SR, ktorej bol prezidentom.

Od roku 2010 organizoval Medzinárodné vedecké konferencie o dopravnej psychológii, na ktorých sa zúčastňovali  zahraniční a slovenskí odborníci ako aj odborníci z rezortov ministerstva dopravy a vnútra. Pozitívny ohlas, či na Slovensku alebo v zahraničí mali všetky medzinárodné vedecké konferencie o dopravnej psychológii z rokov 2010, 2012, 2014, 2017 a 2019. V roku 2021 mal naplánovaný v poradí už 6. ročník.

Celoštátne sa angažoval vo vzdelávaní pre rehabilitáciu vodičov a dopravnej psychológie.

Kolegovia – psychológovia s ním spolupracovali aj na pôde Slovenskej komory psychológov, na ktorej pôsobil dlhé roky ako viceprezident. 

Bol  činný aj v oblasti súdneho znalectva. Nenechalo ho chladným životné situácie najzraniteľnejších človiečikov – detí. Snaha pomôcť deťom sa prejavila aj vypracovaním dôležitého návrhu na zriadenie certifikovaného štúdia Detská psychológia pre klinických a poradenských psychológov. Žiaľ,  už dva roky návrh leží na niektorom stole MZ SR.

Karol nezaostával ani v publikačnej činnosti. Spomeňme iba niektoré:

 • Kapitoly z dopravnej psychológie
 • Rehabilitačné programy pre vodičov
 • Skriptá z dopravnej psychológie
 • Komunikácia pre zdravotníckych pracovníkov
 • Psychológia a psychoterapia pre zdravotníckych pracovníkov

Z príspevkov v zborníkoch zahraničných a slovenských spomenieme niektoré:

 • V šiestich zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií o dopravnej psychológii z rokov 2010 – 2019
 • 12. európska konferencia o psychológii, Istanbul 
 • 4. konferencia rakúskych psychológov, Viedeň
 • Európska konferencia psychológov, Groningen
 • Fit to drive, Barcelona
 • SCTP EFPO  Londýn
 • 7. medzinárodná konferencia dopravných expertov „Fit to Drive“, Berlín
 • EFPA, Taliansko
 • 9. míting TPI – medzinárodná dopravná psychológia, Portugalsko
 • TPI Amsterdam, 2018
 • TPI Litva, 2018
 • TPI Anglicko, 2019
 • a.i.

Radi by sme  vzdali hold a poďakovali sa za úspechy ,ale aj náročné  snahy o rozvoj v rámci psychológie, či už pri  samotnom vzdelávaní,  skvalitňovaní profesionálnej  náplne, či  šírení dobrého mená v zahraničí, alebo naopak prinášanie  nových  skúseností a ich uplatňovaní  u nás  doma. 

V neposlednom rade by som chcela poďakovať aj za srdečnosť a družnosť , ktorá bola pre  Karola príznačná a poznali to mnohí kolegovia aj pri mnohých stretnutiach, konferenciách, jeho veselá povaha a pohostinnosť prispievali k budovaniu kolegiálnych vzťahov a príjemnej atmosféry.  

 Karol, veľa si snažil, pracoval, dokázal, ešte veľa mal v pláne , ale osud to zariadil ináč. Je na nás pokračovať ďalej. Ďakujeme.

kolegyňa Magdaléna  Kolodiová.

  (viceprezident ADPSR.)

Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA