Archív stránky

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na aktuálnu situáciu v našej susediacej krajine, Vám dávame do pozornosti možnosti zapojenia sa do pomoci utečencom pred vojnovým konfliktom. Pomoc môže byť orientovaná buď priamo na hraniciach, v azylových centrách alebo prostredníctvom telefonickej intervencie.

Uverejnené v ADPSR správy

Pozdrav

Uverejnené v ADPSR správy

ZMENA TERMÍNU

Upozornenie pre štundetov dopravnej psychológie SZU. Prednáška letecká psychológia ktorú prednáša pán PhDr. Oliver Dzvoník CSc. bude odprezentovaná dňa 26.02 od 14:00 do 18:00 hod.

Uverejnené v ADPSR správy

Oznam pre študentov dopravnej psychológie na SZU v Bratislave.

Oznamujeme Vám že ADPSR v spolupráci s ústavou psychológie SZU organizuje dňa 26.2 o 9:00 hod. prednášku z dopravnej psychológie. ,, Letecká psychologie“ ktorú odprednáša PhDr. Oliver Dzvoník CSc. Študenti dopravnej psychológie ktorí sú členmi ADPSR majú prednášku za sumu

Uverejnené v ADPSR správy

V mene ADPSR Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.

Uverejnené v ADPSR správy

Informácia pre dopravných psychológov na rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia, v prvom rade Vám prajem úspešnejší rok pri plnom zdraví. Rok 2021 bude tiež ťažký, ale tým , že pracujeme v zdravotníckych zadiadeniach môže svoju prácu vykonávať v prijateľnejších podmienkach ako iní psychológov. Aktuálne sa pripravuje

Uverejnené v ADPSR správy

Uverejnené v ADPSR správy

Oznam

Vážení  kolegovia, dňa 20.8.2020 sa uskutoční rokovanie pracovnej skupiny o Nadrezortnej komore psychológov, ktoré zvoláva Nadrezortné oddelenie MZ SR. Bližšie informácie nájdete na stránke  Slovenskej komory psychológov. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyplnili dotazník, ktorý je zverejnený na stránkach SKP 

Uverejnené v ADPSR správy
Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA