Archív stránky

OZNAM

Vážení kolegovia, vážené kolegyne pozývame Vás na Valné zhromaždenie ADP SR, ktoré sa uskutoční v termíne 23.-24.9.2022 v Demänovskej doline – Vila Vista. Súčasťou bude aj odborný program a priestor pre diskusiu s problematikou dopravnej psychológie. Do odbornej časti programu

Uverejnené v ADPSR správy

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na aktuálnu situáciu v našej susediacej krajine, Vám dávame do pozornosti možnosti zapojenia sa do pomoci utečencom pred vojnovým konfliktom. Pomoc môže byť orientovaná buď priamo na hraniciach, v azylových centrách alebo prostredníctvom telefonickej intervencie.

Uverejnené v ADPSR správy

Pozdrav

Uverejnené v ADPSR správy

ZMENA TERMÍNU

Upozornenie pre štundetov dopravnej psychológie SZU. Prednáška letecká psychológia ktorú prednáša pán PhDr. Oliver Dzvoník CSc. bude odprezentovaná dňa 26.02 od 14:00 do 18:00 hod.

Uverejnené v ADPSR správy

Oznam pre študentov dopravnej psychológie na SZU v Bratislave.

Oznamujeme Vám že ADPSR v spolupráci s ústavou psychológie SZU organizuje dňa 26.2 o 9:00 hod. prednášku z dopravnej psychológie. ,, Letecká psychologie“ ktorú odprednáša PhDr. Oliver Dzvoník CSc. Študenti dopravnej psychológie ktorí sú členmi ADPSR majú prednášku za sumu

Uverejnené v ADPSR správy

V mene ADPSR Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.

Uverejnené v ADPSR správy

Informácia pre dopravných psychológov na rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia, v prvom rade Vám prajem úspešnejší rok pri plnom zdraví. Rok 2021 bude tiež ťažký, ale tým , že pracujeme v zdravotníckych zadiadeniach môže svoju prácu vykonávať v prijateľnejších podmienkach ako iní psychológov. Aktuálne sa pripravuje

Uverejnené v ADPSR správy

Uverejnené v ADPSR správy
Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA