Fit to Drive -stretnutie európskych expertov na dopravnú psychológiu

V dňoch 25.-26.apríla 2013 sa uskutočnilo v Berlíne 7 stretnutie európskych expertov na dopravnú psychológiu "Fit to Drive". Na konferencii odznelo niekoľko podnetných prednášok o ďalšom smerovaní dopravnej psychológii EÚ, o jej postavení v systéme dopravy ako celku. Bola predstavená tzv. Zero koncepcia EÚ, ktorá má za cieľ do roku 2020 znížiť  úmrtnosť na cestách v Európe o ďalších  50%. Pre Slovensko to znamená zníženie pod hranicu 160 usmrtených osôb za rok. Zároveň bude potrebné prehodnotiť  vykazovanie úmrtnosti účastníkov cestnej premávky v SR , ktoré nie je v súlade s inými štátmi v Európe. Slovensko v Berlíne zastupovala Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá patrí medzi 12 krajín Európy, ktoré majú vybudovaný vzdelávací systém pre dopravných psychológov. Slovenskí dopravní psychológovia aktívne vystúpili na konferencii s témou „Rehabilitácia (odborné poradenstvo) na Slovensku“ ktorú spracovali PhDr. Karol Kleinmann a Mgr. Hana Tichá. Hostiteľská krajina ocenila rozvoj dopravnej psychológie za ostatných päť rokov na Slovensku, ktoré  je kandidátom na konanie 9. Ročníka konferencie "Fit to Drive" v roku 2015 v Bratislave.

Uverejnené v ADPSR správy, Akcie a udalosti, Neaktuálne

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA