Prihláste sa

Pokiaľ ste dopravný psychológ, prihlásením sa alebo registráciou získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky.

Nájdite psychológa

Vyhľadajte v zoznamoch alebo na mape dopravného psychológa vo svojom okolí. Prípadne si prezrite popis a prehliadku daného zariadenia.

Akcie a podujatia

Nepremeškajte už žiadne vzdelávacie podujatie alebo zaujímavú akciu v dopravnej psychológií. Neustále vás informujeme o tom čo sa práve deje.

ECP 2023

18. európsky kongres psychológie Psychológia: Spájanie komunít pre trvalo udržateľný svet 3. – 6. júla 2023, Brighton, Spojené kráľovstvo Pridajte sa k nám v Brightone v roku 2023 a oslávte psychológiu a jej silu spájať komunity pre udržateľnejší svet.

PF 2023

Oznam – Spolupráca s Assessment Systems Group v Prahe

V rámci spolupráce s dodávateľom prístrojovej psychodiagnostiky VTS (Schuhfried) Assessment Systems Group v Prahe sa zameriavame na možnosť konzultácií, poradenstva, riešenia problémov. V tej súvislosti spoločnosť Assessment Systems Group uvíta všetky podnety, čo môžu pre nás ako odborníkov urobiť. Môže to byť rôznorodý zoznam, ktorý bude postupne spracovávaný a premietnutý do konkrétnych krokov.

Podnety môžete zasielať viceprezidentke, PhDr. Zdenke Kubišovej, na e-mail: viceprezident@adpsr.sk

Upozornenie o konaní akcie

Upozornenie o konaní akcie pre členov ADPSR , pre tých , ktorí  tento systém používajú pri diagnostike vodičov. alebo by mali oňho záujem,  kde  sa touto cestou môžu prihlásiť a  získať tak informácie, ktoré potrebujú. 

Viac informácii nájdete na tejto stránke

POĎAKOVANIE

Ďakujem Vám za Váš záujem o účasť na Valnom zhromaždení s odborným programom. Prikladáme časový orientačný harmonogram akcie:
PROGRAM valného  zhromaždenie ADPSR 23. a 24.9.2022 v Demänovskej Doline.

23.9.2022

12:00 - 14:30 Zasadnutie výboru a kontrolného výboru ADPSR.
15:30 - 16:00 Registrácia členov na valné zhromaždenie. Coffe break
16:00 - 18:00 Valné zhromaždenie plénum ADPSR , odborný program
18:30 Spoločná záhradná grilovačka

24.9.2022

07:45 - 08:00 prezentácia
08:00 - 09:30 Odborný program
09:30 – 10:00 cofee break
10:00 – 12:00 Odborný program
12:00 - 13: 00 Obed
13:00 - 14:00 Odborný program
14:00 – 14:15 coffee break
14:15 – 14:45 Diskusia
14:45 – 15:00 Rôzne
15:00 – 15:30 Návrhy uznesenia, zhrnutie , ukončenie

OZNAM:
Aj keď nás veľmi Váš záujem o účasť na Valnom zhromaždení s odborným programom z časových, kapacitných ani organizačných dôvodov nemôžeme akceptovať registrácie po 19.09.2022. Preto úhrada za registráciu po tomto dátume Vám bude vrátená na účet späť.
Všetky potrebné a dôležité informácie a informácie o ďalších akciách sa budeme snažiť dávať na stránku asociácie. Rovnako pracujeme na aktualizácii  údajov v zozname členov, aby sme mohli informácie mohli zasielať pružne a adresne. Na Vaše otázky sa budeme snažiť reagovať priebežne.


Zdraví Vás Mgr. Magdaléna Kolodiová                
zastupujúci viceprezident

Valné zhromaždenie ADP SR

Vážení kolegovia, Vážené kelogyne,
srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie ADP SR spojené s odborným programom, ktoré sa uskutoční dňa 23. - 24.09.2022 v Demänovskej doline v apartmánovom dome Vila Vista.


Program:
23.9.2022 - uskutoční sa valné zhromaždenie, voľba prezidenta ADP SR, organizačné body. Vo večerných hodinách sa uskutoční záhradná grilovačka.

24.9.2022 – je venovaný odbornému programu s tematikou dopravnej psychológie a diagnostiky.
Tiež by sme Vás veľmi radi vyzvali na aktívnu časť na odborných prednáškach, o ktorú keď máte
záujem je potrebné uviesť v návratke.


Prosíme Vás o registráciu, ktorá prebieha následovne :
Registrácia :

 1. Vyplnenie online registračného formulára ( vrátane formulára Vás prosíme aj o aktualizáciu údajov, ktoré sú zverejnené na stránke ADP SR) :Formular na registráci
 2. Uhradenie účastníckého poplatku. Bez úhrady Vaša registrácia nieje platna.
  Poplatok: Pre členov ADP SR je 80eur. Pre nečlenov ADP SR je 100eur. V prípade platby po termíne
  15.08.2022 sa poplatok navyšuje pre členov na 100 eur a 120 eur pre nečlenov.
  Poplatok uhraďte na účet: SK55 1100 0000 0029 2987 1904. Do poznámky uveďte prosím Vaše priezvisko/spoločnosť. V prípade záujmu sa registrujte najneskôr do 15.8.2022 s výhodnenou cenou.
  V cene účastníckého poplatku je obed, 2krát coffee break a večera v podobe záhradnej grilovačky.
  Ubytovanie nie je v cene účastníckého poplatku.
  Ubytovanie je možné zarezervovať si priamo v apartmánovom dome Vila Vista (tel.č. +421911514135) https://www.vilavista.sk/ alebo v blízkom okoli.

OZNAM

Vážení kolegovia, vážené kolegyne pozývame Vás na Valné zhromaždenie ADP SR, ktoré sa uskutoční v termíne 23.-24.9.2022 v Demänovskej doline – Vila Vista. Súčasťou bude aj odborný program a priestor pre diskusiu s problematikou dopravnej psychológie. Do odbornej časti programu je možné prihlásiť aj Váš príspevok, ktorý je možné nahlásiť a uviesť v návratke spolu s potvrdením účasti, ktorá Vám bude v blízkom čase sprostredkovaná prostredníctvom stránky ADP SR. Konkrétne informácie o programe, ubytovaní a strave Vám budeme priebežne aktualizovať na stránke ADP SR. Potvrdenie o účasti je nám potrebné zaslať na mail, a to prezident@adpsr.sk.

Tešíme sa na Vás.

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v našej susediacej krajine, Vám dávame do pozornosti možnosti zapojenia sa do pomoci utečencom pred vojnovým konfliktom.

Pomoc môže byť orientovaná buď priamo na hraniciach, v azylových centrách alebo prostredníctvom telefonickej intervencie.

O následnej pomoci a jej forme Vás budeme informovať.

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

hl. odborník MZ SR pre psychológiu

UNB Bratislava

Nemocnica akad.

Upriamujeme pozornosť na zapojenie sa do psychosociálnej/psychologickej/psychoterapeutickej pomoci v súvislosti so situáciou na Ukrajine prostredníctvom Slovenskej komory psychológov, a to:

SKP je opakovane žiadaná rôznymi organizáciami zo štátneho, verejného i tretieho sektora, vrátane kolegov z ambulantného sektora o poskytnutie kontaktov na kolegov, ktorí hovoria ukrajinsky alebo na kolegov, ktorí sa chcú zapojiť do pomoci. Časť organizácií (žiaľ i zo štátneho sektora) pri nábore ľudí a poskytovanej pomoci postupuje živelne, čo má dopad i na situáciu na štátnej hranici. 
 
Nakoľko pri odovzdaní kontaktov ide o poskytnutie osobných údajov, komora môže tieto údaje poskytovať iba na základe súhlasu dotknutej osoby (t.j. príslušného psychológa). Zmena v právnych predpisoch o ochrane OÚ v súvislosti s aktuálnou situáciou automaticky nenastala.
 
Z týchto dôvodov je vypracovaný stručný dotazník/ prihlasovací formulár, pre tých ktorí majú záujem sa zapojiť do rozličných foriem pomoci. Na základe vyplnených údajov a súhlasu budeme môcť údaje pre kontaktovanie záujemcov o zapojenie do pomoci poskytnúť. 
 
Link: https://forms.gle/gWaj1bSz6ZHGQ8Xy6

Slovenská komora psychológov

Odborárske námestie 3,

811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA