Uvítací príhovor

Vážení kolegovia, v priebehu posledných troch rokoch  zaznamenala aplikovaná dopravná psychológia na Slovensku veľký rozvoj. Už v roku 2001 Európska únia vyzvala prostredníctvom EFPA  jednotlivé štáty EÚ, aby  viac zapojili dopravnú psychológiu do praktických riešení dopravných systémov. Slovenskí dopravní psychológovia boli prizvaní k týmto úlohám až po roku 2008. Dopravní psychológovia sú znova vítanými partnermi najmä pre štátnu správu, ktorá pri riešení dopravy a dopravnej nehodovosti, začala dávať zelenú aj tzv. “ľudskému” faktoru. Bolo však potrebné prehodnotiť odborné informácie, praktické návyky,  ale aj stav vzdelávania v tejto disciplíne. Slovenská dopravná psychológia od roku 1989 bola v hlbokom útlme. Slovenskí dopravní psychológovia sa obrátili na dopravných psychológov z krajín , kde táto disciplína sa teší veľkej pozornosti. Najvýraznejšiu pomoc poskytli nemeckí a rakúski kolegovia a veľmi dobrá spolupráca je s českými dopravnými psychológmi. Dopravná psychológia a jej vývoj je momentálne veľmi dynamický. Slovenská legislatíva  prevzala najzávažnejšie dokumenty, týkajúce sa využitia dopravnej psychológii  v praxi. Chýba  im však lepšia vzájomná prepojenosť,  najmä s nižšími právnymi normami, ktoré často brzdia nový nastúpený trend.  Kriticky si musíme priznať, že aj zásluhou niektorých psychológov, ktorým nevyhovujú prísne európske legislatívne podmienky. Často obchádzajú dohodnuté pravidlá, nedodržujú sa odborné postupy, niekedy iba z dôvodu, že slovenská legislatíva nebola pri určovaní pravidiel dôsledná. Existuje akýsi pocit omnipotencie, že slovenský dopravný psychológ dokáže odborne zvládnuť bez odborného preškolenia akúkoľvek tému. Asociácia dopravných psychológ si nedáva za cieľ združovať všetkých dopravných psychológov, i keď to by bol optimálny stav . Cieľom Asociácie je sledovať odborné a legislatívne dianie v Európskej únii a na Slovensku a presadzovať také opatrenia, ktoré budú prospešné najmä celému dopravnému systému.

Za prípravný výbor Karol Kleinmann
Uverejnené v ADPSR správy, Dokumenty, Materiálno-technické vybavenia, Odborné poradenstvo pre vodičov, Psychodiagnostika vodičov

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA