O nás

Asociácia dopravných psychológov SR, Narcisová 5, 821 01 Bratislava IČO organizácie : 42260451 e-mail: office@adpsr.sk asistentka: 0948 360 360 Č.ú.: 2929871904/1100 ADPSR registrovaná 31.1.2012   Korešpondenčná adresa: Komárnická 11, 82103 Bratislava Cieľom Asociácie dopravných psychológov SR je prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia členov, ďalšiemu vzdelávaniu dopravných psychológov , informovaniu občianskej spoločnosti o postavení a prínose dopravnej psychológie pre spoločnosť, ako aj ku skvalitňovaniu právnych úprav v oblasti dopravnej psychológie. Plénum ADPSR Karol Kleinmann, prezident ADPSR mail: prezident@adpsr.sk, Magdaléna Kolodiová, viceprezident, mail: viceprezident @adpsr.sk Frantiček Skokan, člen Prezídia Miloš Šlepecký, člen Prezídia Zdenka Kubišová, členka Prezídia Katarína Petrová, členka Prezídia Jiří Mlčoch, člen Prezídia Kontrolný výbor Eva Sklenarová, predseda KV Zradulová Alžbeta, členka KV Milan Sedláček, člen KV Asistentka prezidenta ADPSR Kristína Ciccuttová, tel. 0948 390 533
http://writingmyessay24.com/
Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA