Prihláste sa

Pokiaľ ste dopravný psychológ, prihlásením sa alebo registráciou získate prístup ku všetkým článkom, možnosť vytvorenia profilu pracoviska a komentovať príspevky.

Nájdite psychológa

Vyhľadajte v zoznamoch alebo na mape dopravného psychológa vo svojom okolí. Prípadne si prezrite popis a prehliadku daného zariadenia.

Akcie a podujatia

Nepremeškajte už žiadne vzdelávacie podujatie alebo zaujímavú akciu v dopravnej psychológií. Neustále vás informujeme o tom čo sa práve deje.

Pozvánka

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PRIPRAVOVANEJ VZDELÁVACEJ AKCII - SPOJENEJ S PLÉNOM ADPSR

Vážený členovia ADPSR a aj kolegovia nečlenovia!

Pozývame Vás na vzdelávaciu akciu dopravných psychológov spojenú s plénom ADPSR, ktoré sa uskutoční 19.-20. septembra 2024 v hoteli Elizabeth a priestoroch Volt racing center v Trenčíne.

Termín konania: 19.- 20.09.2024
Miesto konania: hotel Elizabeth a Volt racing center Trenčín

Pre členov SKP možnosť pridelenia 8 kreditov

Súčasťou podujatia:
Odborný program sme doplnili v prvom dni o prednášky spojené s aktívnymi inštruktážami a aj s možnosťou aktívnej účasti z oblasti pasívnej bezpečnosti, defenzívnej jazdy… za účasti inštruktorov v spolupráci so SuperDrive - školou šmyku.
Na záver to okoreníme jazdou na motokárach ako súčať programu. Po chutnej večeri nasleduje neformálny voľný program s možnosťou spoločného posedenia, alebo príležitosťou vychutnať si wellness.

Súčasťou ubytovania v hoteli Elizabeth je 2 hod. vstup do wellness, fitness a raňajky. Chceme poprosiť, aby sa účastníci akcie, ubytovávali priamo cez recepciu recepcia@hotelelizabeth.sk a uviedli do textu ako predmet správy promo kód: ADPSR2024 aby mohli mať zvýhodnenú cenu! (Zmena ceny v online systéme hotela nie je možná.)

Check-in: 15:00, Check-out: 10:00; možnosť odložiť batožiny.
Prihlásenie a registračný poplatok:
Pre záväzné prihlásenie je potrebné vyplniť a odoslať REGISTRAČNÝ FORMULÁR a uhradiť REGISTRAČNÝ POPLATOK na bankový účet ADPSR: IBAN: SK55 1100 0000 0029 2987 1904 (TATRABANKA) Registračný poplatok uhradený do termínu 12.08.2024 je vo zvýhodnenej sume, pre členov ADP SR 180€, pre nečlenov 190€.

Registračný poplatok uhradený po termíne 12.08.2024 do termínu 9.9.2024 (vrátane) je pre členov ADP SR 200€, pre nečlenov 210€. Zároveň by sme Vás radi poprosili, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli: Meno a priezvisko, registračné číslo SKP, fakturačnú adresu.

Tešíme sa na Vás!

>>> POZVÁNKA A PROGRAM V PDF <<<


Vážení členovia ADPSR

ďakujeme za Váš podiel na tvorbe slovenských noriem VTS traffic a zároveň Vám oznamujeme, že predpokladaný čas dodania noriem je jar 2025 kedy je plánovaná aj aktualizácia testovacieho programu. Všetci, ktorí sa zapojili do zberu dát a splnili podmienky, budú mať nárok na aktualizáciu na najnovšiu verziu VTS vrátane slovenských noriem zdarma.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na pani Mgr. Vendulu Máčalovú : M: +420 604 415 699 | E: vendula.macalova(at)asystems.as Assessment Systems Group | Sokolovská 131/86, 186 00, Prague, Czech Republic.

Výzva na spoluprácu pri tvorbe nových slovenských noriem pre VTS TRAFFIC

Vážení a milí klienti,
zdravíme Vás a děkujeme všem, kteří se zapojili nebo projevili zájem se zapojit do tvorby nových slovenských norem VTS TRAFFIC. Velmi si vážíme Vaší pomoci. V tuto chvíli je poslední možnost zapojit se do sběru norem, a to do neděle 14. 4. 2024.Vaše účast nám velmi pomůže. Jako poděkování a kompenzaci za účast můžete získatčasové licence/administrace testů a aktualizaci základního software VTS s novou normou zdarma. Podle slovenské legislativy (dle odstavce 30 Vyhlášky o cestnej premávke) psychodiagnostické metody používané pro dopravně psychologické vyšetření musí být standardizované pro populaci řidičů a tato standardizace nemá být starší než 15 let. Momentálně platné normy VTS TRAFFIC z let 2008-2009 se blíží konci své platnosti, a proto bychom rádi ve spolupráci s Vámi a společností SCHUHFRIED rádi vytvořili normy nové. Pokud byste měli zájem se do projektu zapojit, budeme sbírat anonymizovaná data z Vašich dopravně psychologických vyšetření za použití testových baterií DRIVESTA a DRIVEPLS nebo samostatných testových metod AMT, ATAVT, DT, RT a PP nebo PP-R.

Pro standardizaci dat sbíráme data:

 • pouze ze vstupních testovacích sezení (data z opakovaných nebo následných testovacích relací nemůžeme použít, mohla by zkreslit vzorek)
 • z testování od 1. 1. 2019
 • anonymizovaná (data lze jednoduše exportovat jako anonymizovaná ve VTS, poskytneme Vám návod nebo Vám s tím můžeme i asistovat)
 • z verze VTS 8.10 nebo novější
 • u nichž testovací data sety jsou kompletní (tj. pokud nedošlo k žádnému zrušení testu a testující osoby postupovaly podle pokynů testu)
 • u nichž byly ve VTS před exportem správně specifikovány povinné osobní údaje (věk, pohlaví, vzdělání), a také to, zda jde o řidiče se zvýšenou odpovědností nebo ne
 • v rozsahu nejméně 400 úplných testových data setů (každý jednotlivý test se počítá jako jeden data set, tedy je třeba dodat např. 67 testových baterií DRIVEPLS nebo 80 testových baterií DRIVESTA)

Zároveň po analýze kvality a rozsahu dat a potvrzení zařazení poskytnutých dat do podkladů pro normu, Vám společnost SCHUHFRIED poskytne jako kompenzaci za dodaná data bezplatné administrace testů (v rozsahu poloviny dodaných dat, max. 150 administrací na zákazníka) nebo časové licence jako kompenzaci s další objednávkou prodloužení licence (v rozsahu maximálně 6 měsíců), viz tabulka níže. Každý klient, který nám poskytne data pro tvorbu normy, dále obdrží bezplatnou aktualizaci základního software VTS s novou normou.

Dodané data sety (vždy od jednémetody) Administrace testů zdarma Časové licence zdarma
50 - 100 25 - 50 2 měsíce
101 - 150 51 - 75 3 měsíce
151 - 200 76 - 100 4 měsíce
201 - 250 101 - 125 5 měsíců
více než 251 150 6 měsíců

V případě, že máte zájem se do tvorby nových norem zapojit, prosíme Vás o potvrzení Vašeho zájmu. Budeme od Vás potřebovat odhad, kolik dat byste nám mohli poskytnout a informaci, kolik zhruba procent z Vašeho vzorku dat tvoří ženy (data od žen řidiček byly v předchozím slovenském vzorku zastoupeny spíše zřídka, proto se snažíme odhadnout, zda jich tímto způsobem získáme ostatek, podle toho se pak rozhodneme o dalším postupu). Zájemcům o účast v tomto projektu pak v dalším kroku pošleme více informací včetně smlouvy o transferu dat se společností SCHUHFRIED (součástí je i návod, jak postupovat při exportu dat).

V případě zájmu o účast a případných dotazů k projektu nás kontaktujte na emailovou adresu psychodiagnostika@asystems.as (kontaktní osoba Vendula Máčalová). Děkujeme!

Za Assessment Systems tým pro Schuhfried,
Mgr. Vendula Máčalová

Oznam

Naše Valné zhromaždenie s odborným programom 2023 v Tatranskej Lomnici máme úspešne za sebou.

Srdečne všetkým ďakujeme za Vašu prítomnosť.
Jeseň nám beží v plnom prúde a rýchlo, snáď máte všetci príjemné dni.

Týmto Vám chceme dať do pozornosti, že dňa 08.11.2023 z emailu prezident@adpsr.sk boli odoslané faktúry za úhradu, preto si prosím email skontrolujte, ak by ste email neobdržali, pozrite sa aj do schránky SPAM.

Zároveň oznamujeme, že pripravujeme pre Vás materiál z odborných príspevkov, ktoré ste mali možnosť počuť a vidieť na našom stretnutí v rámci odborného programu.
Materiál bude k dispozícii členom ADP SR po prihlásení na stránke, aby sme zážitok – najmä odborný, čo najefektívnejšie zachovali.
Príjemné dni!

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE ASOCIÁCIE DOPRAVNÝCH PSYCHOLÓGOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vážení členovia Asociácie dopravných psychológov SR ale aj nečlenovia, pozývame Vás na Valné zhromaždenie Asociácie dopravných psychológov SR, ktoré sa bude konať v Tatranskej Lomnici v Hoteli SOREA*** TITRIS. Súčasťou podujatia s medzinárodnou účasťou bude vstup do wellnessu, večera a spoločenský večer, coffee break priamo v hoteli. Pre členov SKP budú pridelené kredity. Odborný program sme doplnili o možnosť absolvovať kurz Neodkladnej podpory životných funkcií pre psychológov s pridelením samostatných kreditov.

Termín konania: 19.- 20.10.2023

Miesto konania: stredisko Tatranská Lomnica v Hoteli SOREA*** TITRIS

Prihlásenie na Valné zhromaždenie a registračný poplatok:
Na Valné zhromaždenie je potrebné sa záväzne prihlásiť cez formulár na webovej stránke www.adpsr.sk až po úhrade registračného poplatku na bankový účet ADP SR: IBAN: SK55 1100 0000 0029 2987 1904
Registračný poplatok uhradený do termínu 30.09.2023 je vo zvýhodnenej sume, pre členov ADP SR 138€, pre nečlenov 148€.
Registračný poplatok uhradený po termíne 30.09.2023 do 14.10.2023 (vrátane) je pre členov ADP SR 148€, pre nečlenov 158€.
Zároveň by sme Vás radi poprosili, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli: Meno a priezvisko, registračné číslo SKP, fakturačnú adresu.
Možnosť ubytovania: Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť ubytovania priamo v stredisku Hotela SOREA*** TITRIS.
V prípade záujmu je potrebné vopred si rezervovať ubytovanie na recepcii hotela.

Kurz Neodkladnej podpory životných funkcií pre psychológov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z.z. „ Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti riešenia neodkladných stavov sú splnené, ak má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vypracovaný plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne“. Prihlásiť na kurz sa môžete prostredníctvom nasledujúceho linku: https://prvapomoc.online/prihlaska-npzf/ , najneskôr do 9.10.2023. Do poznámky nezabudnite uviesť „Tatranská Lomnica“. Kurzovné hradíte priamo školiteľovi kurzu, cena kurzu je 39€ bez DPH. V prípade neúčasti Vám poskytovateľ vzdelávania platbu vráti.

RÁMCOVÝ PROGRAM

19.10.2023 ŠTVRTOK
14:00 – 15:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV, OTVORENIE
15:00 – 15:30 Mgr. Veronika Kurečková, Centrum dopravního výskumu
Brno, Príspevok: Odborné programy dopr. psych. v ČR
15:30 – 16:00 PhDr. Michal Walter, člen predsedníctva ADP ČR, Príspevok o dopravnej psychológii, aktuálny trend v ČR, online príspevok
16:00 – 16:15 PhDr. Miroslava Heráková, Psychologické centrum s.r.o.,
Košice. Príspevok: Látkové a nelátkové závislosti u vodičov
16:15 – 16:30 PhDr. Peter Kucek, Mgr. Lujza Kuceková, NOVIDEA s.r.o.,
Príspevok: Informácia o pripravovanej Striebornej metodike.
16:30 – 18:00 Valné zhromaždenie - správa o činnosti, správa o 
hospodárení, informácie o GDPR a nevyhnutných úpravách webovej
stránky, informácie o Vyhl. 444/2019 o minimálnych požiadavkách na
interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, diskusia, uznesenia,
doplňujúce voľby, hlasovanie
18:00 – 20:00 VEČERA
20:30 SPOLOČENSKÝ VEČER
20.10.2023 PIATOK
08:00 – 08:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08:30 – 09:00 Lucia Solomon, Expert na bezpečnú jazdu, SuperDRIVE,
Príspevok o defenzívnej jazde
09:00 – 09:30 Mgr. Kleinman Karol, Salvus s.r.o., Bratislava, Príspevok:
Inovácie a trendy roku 2023 v dopravnej psychológií.
09:30 – 10:00 Mgr. Barbora Hubená, Senior Consultant Assesment
Systems, Praha, Příprava nových slovenských norem VTS TRAFFIC a
pozvánka členů ADPSR k zapojení
10:10 –  13:00 Kurz Neodkladná podpora životných funkcií, HELPO, s.r.o., Piešťany
13:00 – 13:30 Príspevky: PhDr. František Skokan, PhD., vedúci katedry SZU, odborný garant pre dopr. psych.,
Príspevok 15 rokov 8/2008 PhDr. Ľubica Šabíková, MV SR, Bratislava Príspevok o problematike vodičov seniorov
13:30 ZÁVER STRETNUTIA, OBED

Obsah a časový harmonogram je predbežný, môže byť upravený.

Tešíme sa na stretnutie!

Valné zhromaždenie ADP SR 2023

Vážení kolegovia, vážené kolegyne, pozývame Vás na Valné zhromaždenie ADP SR, ktoré sa uskutoční v termíne 19.-20.10.2023 v stredisku Tatranská Lomnica v Hoteli SOREA TITRIS. Súčasťou poplatku bude vstup do wellness a odborný program. Konkrétne informácie o programe, ubytovaní a strave Vám budeme priebežne aktualizovať na stránke ADP SR a emailovej adrese. Potvrdenie o Vašej účasti prosím potvrďte vypísaním registračného formulára.

PF 2023

Oznam – Spolupráca s Assessment Systems Group v Prahe

V rámci spolupráce s dodávateľom prístrojovej psychodiagnostiky VTS (Schuhfried) Assessment Systems Group v Prahe sa zameriavame na možnosť konzultácií, poradenstva, riešenia problémov. V tej súvislosti spoločnosť Assessment Systems Group uvíta všetky podnety, čo môžu pre nás ako odborníkov urobiť. Môže to byť rôznorodý zoznam, ktorý bude postupne spracovávaný a premietnutý do konkrétnych krokov.

Podnety môžete zasielať viceprezidentke, PhDr. Zdenke Kubišovej, na e-mail: viceprezident@adpsr.sk

Upozornenie o konaní akcie

Upozornenie o konaní akcie pre členov ADPSR , pre tých , ktorí  tento systém používajú pri diagnostike vodičov. alebo by mali oňho záujem,  kde  sa touto cestou môžu prihlásiť a  získať tak informácie, ktoré potrebujú. 

Viac informácii nájdete na tejto stránke

POĎAKOVANIE

Ďakujem Vám za Váš záujem o účasť na Valnom zhromaždení s odborným programom. Prikladáme časový orientačný harmonogram akcie:
PROGRAM valného  zhromaždenie ADPSR 23. a 24.9.2022 v Demänovskej Doline.

23.9.2022

12:00 - 14:30 Zasadnutie výboru a kontrolného výboru ADPSR.
15:30 - 16:00 Registrácia členov na valné zhromaždenie. Coffe break
16:00 - 18:00 Valné zhromaždenie plénum ADPSR , odborný program
18:30 Spoločná záhradná grilovačka

24.9.2022

07:45 - 08:00 prezentácia
08:00 - 09:30 Odborný program
09:30 – 10:00 cofee break
10:00 – 12:00 Odborný program
12:00 - 13: 00 Obed
13:00 - 14:00 Odborný program
14:00 – 14:15 coffee break
14:15 – 14:45 Diskusia
14:45 – 15:00 Rôzne
15:00 – 15:30 Návrhy uznesenia, zhrnutie , ukončenie

OZNAM:
Aj keď nás veľmi Váš záujem o účasť na Valnom zhromaždení s odborným programom z časových, kapacitných ani organizačných dôvodov nemôžeme akceptovať registrácie po 19.09.2022. Preto úhrada za registráciu po tomto dátume Vám bude vrátená na účet späť.
Všetky potrebné a dôležité informácie a informácie o ďalších akciách sa budeme snažiť dávať na stránku asociácie. Rovnako pracujeme na aktualizácii  údajov v zozname členov, aby sme mohli informácie mohli zasielať pružne a adresne. Na Vaše otázky sa budeme snažiť reagovať priebežne.


Zdraví Vás Mgr. Magdaléna Kolodiová                
zastupujúci viceprezident

Valné zhromaždenie ADP SR

Vážení kolegovia, Vážené kelogyne,
srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie ADP SR spojené s odborným programom, ktoré sa uskutoční dňa 23. - 24.09.2022 v Demänovskej doline v apartmánovom dome Vila Vista.


Program:
23.9.2022 - uskutoční sa valné zhromaždenie, voľba prezidenta ADP SR, organizačné body. Vo večerných hodinách sa uskutoční záhradná grilovačka.

24.9.2022 – je venovaný odbornému programu s tematikou dopravnej psychológie a diagnostiky.
Tiež by sme Vás veľmi radi vyzvali na aktívnu časť na odborných prednáškach, o ktorú keď máte
záujem je potrebné uviesť v návratke.


Prosíme Vás o registráciu, ktorá prebieha následovne :
Registrácia :

 1. Vyplnenie online registračného formulára ( vrátane formulára Vás prosíme aj o aktualizáciu údajov, ktoré sú zverejnené na stránke ADP SR) :Formular na registráci
 2. Uhradenie účastníckého poplatku. Bez úhrady Vaša registrácia nieje platna.
  Poplatok: Pre členov ADP SR je 80eur. Pre nečlenov ADP SR je 100eur. V prípade platby po termíne
  15.08.2022 sa poplatok navyšuje pre členov na 100 eur a 120 eur pre nečlenov.
  Poplatok uhraďte na účet: SK55 1100 0000 0029 2987 1904. Do poznámky uveďte prosím Vaše priezvisko/spoločnosť. V prípade záujmu sa registrujte najneskôr do 15.8.2022 s výhodnenou cenou.
  V cene účastníckého poplatku je obed, 2krát coffee break a večera v podobe záhradnej grilovačky.
  Ubytovanie nie je v cene účastníckého poplatku.
  Ubytovanie je možné zarezervovať si priamo v apartmánovom dome Vila Vista (tel.č. +421911514135) https://www.vilavista.sk/ alebo v blízkom okoli.

OZNAM

Vážení kolegovia, vážené kolegyne pozývame Vás na Valné zhromaždenie ADP SR, ktoré sa uskutoční v termíne 23.-24.9.2022 v Demänovskej doline – Vila Vista. Súčasťou bude aj odborný program a priestor pre diskusiu s problematikou dopravnej psychológie. Do odbornej časti programu je možné prihlásiť aj Váš príspevok, ktorý je možné nahlásiť a uviesť v návratke spolu s potvrdením účasti, ktorá Vám bude v blízkom čase sprostredkovaná prostredníctvom stránky ADP SR. Konkrétne informácie o programe, ubytovaní a strave Vám budeme priebežne aktualizovať na stránke ADP SR. Potvrdenie o účasti je nám potrebné zaslať na mail, a to prezident@adpsr.sk.

Tešíme sa na Vás.

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v našej susediacej krajine, Vám dávame do pozornosti možnosti zapojenia sa do pomoci utečencom pred vojnovým konfliktom.

Pomoc môže byť orientovaná buď priamo na hraniciach, v azylových centrách alebo prostredníctvom telefonickej intervencie.

O následnej pomoci a jej forme Vás budeme informovať.

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

hl. odborník MZ SR pre psychológiu

UNB Bratislava

Nemocnica akad.

Upriamujeme pozornosť na zapojenie sa do psychosociálnej/psychologickej/psychoterapeutickej pomoci v súvislosti so situáciou na Ukrajine prostredníctvom Slovenskej komory psychológov, a to:

SKP je opakovane žiadaná rôznymi organizáciami zo štátneho, verejného i tretieho sektora, vrátane kolegov z ambulantného sektora o poskytnutie kontaktov na kolegov, ktorí hovoria ukrajinsky alebo na kolegov, ktorí sa chcú zapojiť do pomoci. Časť organizácií (žiaľ i zo štátneho sektora) pri nábore ľudí a poskytovanej pomoci postupuje živelne, čo má dopad i na situáciu na štátnej hranici. 
 
Nakoľko pri odovzdaní kontaktov ide o poskytnutie osobných údajov, komora môže tieto údaje poskytovať iba na základe súhlasu dotknutej osoby (t.j. príslušného psychológa). Zmena v právnych predpisoch o ochrane OÚ v súvislosti s aktuálnou situáciou automaticky nenastala.
 
Z týchto dôvodov je vypracovaný stručný dotazník/ prihlasovací formulár, pre tých ktorí majú záujem sa zapojiť do rozličných foriem pomoci. Na základe vyplnených údajov a súhlasu budeme môcť údaje pre kontaktovanie záujemcov o zapojenie do pomoci poskytnúť. 
 
Link: https://forms.gle/gWaj1bSz6ZHGQ8Xy6

Slovenská komora psychológov

Odborárske námestie 3,

811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

Pozdrav

ZMENA TERMÍNU

Upozornenie pre štundetov dopravnej psychológie SZU. Prednáška letecká psychológia ktorú prednáša pán PhDr. Oliver Dzvoník CSc. bude odprezentovaná dňa 26.02 od 14:00 do 18:00 hod.

Oznam pre študentov dopravnej psychológie na SZU v Bratislave.

Oznamujeme Vám že ADPSR v spolupráci s ústavou psychológie SZU organizuje dňa 26.2 o 9:00 hod. prednášku z dopravnej psychológie.

,, Letecká psychologie'' ktorú odprednáša PhDr. Oliver Dzvoník CSc. Študenti dopravnej psychológie ktorí sú členmi ADPSR majú prednášku za sumu 5 eur. Ostatný za poplatok 15 eur ktorý poukážu na účet ADPSR. SK 55 1100 0000 0029 2987 1904. Študenti, ktorí zaplatia príslušný poplatok dostanú prístupový kód k aplikácií MS Teams.

V mene ADPSR Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.

Informácia pre dopravných psychológov na rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

v prvom rade Vám prajem úspešnejší rok pri plnom zdraví. Rok 2021 bude tiež ťažký, ale tým , že pracujeme v zdravotníckych zadiadeniach môže svoju prácu vykonávať v prijateľnejších podmienkach ako iní psychológov. Aktuálne sa pripravuje zmena zákona o psychologickej činnosti a nové vedenie Ministerstva zdravotníctva SR nie je veľmi naklonené k aktuálnemu stavu a postaveniu dopravných psychológov. K danému stavu zašle ADPSR list na MVSR a na Komoru psychológov a SKP .

Celý článok ›

Oznam

Vážení  kolegovia,

dňa 20.8.2020 sa uskutoční rokovanie pracovnej skupiny o Nadrezortnej komore psychológov, ktoré zvoláva Nadrezortné oddelenie MZ SR. Bližšie informácie nájdete na stránke  Slovenskej komory psychológov. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyplnili dotazník, ktorý je zverejnený na stránkach SKP  (http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_content&id=1035:vyzva-spolupracujme-pri-zvyseni-statusu-profesie-psycholog), okrem iného sa tam píše:

Celý článok ›

ONLINE ŠKOLENIE

Asociácia dopravných psychológov SR oznamuje, že v spolupráci so spoločnosťou A-NIKO s.r.o. organizuje školenie na tému "Rehabilitácia mladých vodičov" v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z.

Školenie bude prebiehať cez internetovú aplikáciu ZOOM.US v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. dňa 15.05.2020. Link Vám bude zasielaný dva dni pred začiatkom školenia mailom.

 • Cena na osobu je 195 Eur.
 • Účastnícky poplatok posielať na účet : SK15 1100 0000 0026 2311 6041
 • Do poznámky : meno a priezvisko

OZNAM

Vážené kolegyne, kolegovia,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ADPSR odporúča dopravným psychológom obmedziť vyšetrovanie vodičov a vykonávanie odborného poradenstva u vodičov, u ktorých bol zistený alkohol, minimálne do 29.3.2020. Na základe konzultácie s plk. JUDr. Rumanovským, riaditeľom dopravnej polície Prezídia PZ SR, dopravná polícia prihliadne na neskoršie predloženie potrebných  dokladov.

VZDELÁVACIE AKCIE PRE PSYCHOTERAPEUTY V tejto sekcii sa zobrazujú všetky vzdelávacie akcie (Semináre/workshopy/konferencie), ktoré považujeme pre našich členov i odbornú verejnosť za prínosné. Ak chcete zverejniť vašu akciu v našom kalendári, zoznámte sa, prosím, s podmienkami.

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA