Výzva na spoluprácu pri tvorbe nových slovenských noriem pre VTS TRAFFIC

Vážení a milí klienti,
zdravíme Vás a děkujeme všem, kteří se zapojili nebo projevili zájem se zapojit do tvorby nových slovenských norem VTS TRAFFIC. Velmi si vážíme Vaší pomoci. V tuto chvíli je poslední možnost zapojit se do sběru norem, a to do neděle 14. 4. 2024.Vaše účast nám velmi pomůže. Jako poděkování a kompenzaci za účast můžete získatčasové licence/administrace testů a aktualizaci základního software VTS s novou normou zdarma. Podle slovenské legislativy (dle odstavce 30 Vyhlášky o cestnej premávke) psychodiagnostické metody používané pro dopravně psychologické vyšetření musí být standardizované pro populaci řidičů a tato standardizace nemá být starší než 15 let. Momentálně platné normy VTS TRAFFIC z let 2008-2009 se blíží konci své platnosti, a proto bychom rádi ve spolupráci s Vámi a společností SCHUHFRIED rádi vytvořili normy nové. Pokud byste měli zájem se do projektu zapojit, budeme sbírat anonymizovaná data z Vašich dopravně psychologických vyšetření za použití testových baterií DRIVESTA a DRIVEPLS nebo samostatných testových metod AMT, ATAVT, DT, RT a PP nebo PP-R.

Pro standardizaci dat sbíráme data:

  • pouze ze vstupních testovacích sezení (data z opakovaných nebo následných testovacích relací nemůžeme použít, mohla by zkreslit vzorek)
  • z testování od 1. 1. 2019
  • anonymizovaná (data lze jednoduše exportovat jako anonymizovaná ve VTS, poskytneme Vám návod nebo Vám s tím můžeme i asistovat)
  • z verze VTS 8.10 nebo novější
  • u nichž testovací data sety jsou kompletní (tj. pokud nedošlo k žádnému zrušení testu a testující osoby postupovaly podle pokynů testu)
  • u nichž byly ve VTS před exportem správně specifikovány povinné osobní údaje (věk, pohlaví, vzdělání), a také to, zda jde o řidiče se zvýšenou odpovědností nebo ne
  • v rozsahu nejméně 400 úplných testových data setů (každý jednotlivý test se počítá jako jeden data set, tedy je třeba dodat např. 67 testových baterií DRIVEPLS nebo 80 testových baterií DRIVESTA)

Zároveň po analýze kvality a rozsahu dat a potvrzení zařazení poskytnutých dat do podkladů pro normu, Vám společnost SCHUHFRIED poskytne jako kompenzaci za dodaná data bezplatné administrace testů (v rozsahu poloviny dodaných dat, max. 150 administrací na zákazníka) nebo časové licence jako kompenzaci s další objednávkou prodloužení licence (v rozsahu maximálně 6 měsíců), viz tabulka níže. Každý klient, který nám poskytne data pro tvorbu normy, dále obdrží bezplatnou aktualizaci základního software VTS s novou normou.

Dodané data sety (vždy od jednémetody) Administrace testů zdarma Časové licence zdarma
50 - 100 25 - 50 2 měsíce
101 - 150 51 - 75 3 měsíce
151 - 200 76 - 100 4 měsíce
201 - 250 101 - 125 5 měsíců
více než 251 150 6 měsíců

V případě, že máte zájem se do tvorby nových norem zapojit, prosíme Vás o potvrzení Vašeho zájmu. Budeme od Vás potřebovat odhad, kolik dat byste nám mohli poskytnout a informaci, kolik zhruba procent z Vašeho vzorku dat tvoří ženy (data od žen řidiček byly v předchozím slovenském vzorku zastoupeny spíše zřídka, proto se snažíme odhadnout, zda jich tímto způsobem získáme ostatek, podle toho se pak rozhodneme o dalším postupu). Zájemcům o účast v tomto projektu pak v dalším kroku pošleme více informací včetně smlouvy o transferu dat se společností SCHUHFRIED (součástí je i návod, jak postupovat při exportu dat).

V případě zájmu o účast a případných dotazů k projektu nás kontaktujte na emailovou adresu psychodiagnostika@asystems.as (kontaktní osoba Vendula Máčalová). Děkujeme!

Za Assessment Systems tým pro Schuhfried,
Mgr. Vendula Máčalová

Uverejnené v ADPSR správy, Akcie a udalosti, Aktuálne

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA