POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE ASOCIÁCIE DOPRAVNÝCH PSYCHOLÓGOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vážení členovia Asociácie dopravných psychológov SR ale aj nečlenovia, pozývame Vás na Valné zhromaždenie Asociácie dopravných psychológov SR, ktoré sa bude konať v Tatranskej Lomnici v Hoteli SOREA*** TITRIS. Súčasťou podujatia s medzinárodnou účasťou bude vstup do wellnessu, večera a spoločenský večer, coffee break priamo v hoteli. Pre členov SKP budú pridelené kredity. Odborný program sme doplnili o možnosť absolvovať kurz Neodkladnej podpory životných funkcií pre psychológov s pridelením samostatných kreditov.

Termín konania: 19.- 20.10.2023

Miesto konania: stredisko Tatranská Lomnica v Hoteli SOREA*** TITRIS

Prihlásenie na Valné zhromaždenie a registračný poplatok:
Na Valné zhromaždenie je potrebné sa záväzne prihlásiť cez formulár na webovej stránke www.adpsr.sk až po úhrade registračného poplatku na bankový účet ADP SR: IBAN: SK55 1100 0000 0029 2987 1904
Registračný poplatok uhradený do termínu 30.09.2023 je vo zvýhodnenej sume, pre členov ADP SR 138€, pre nečlenov 148€.
Registračný poplatok uhradený po termíne 30.09.2023 do 14.10.2023 (vrátane) je pre členov ADP SR 148€, pre nečlenov 158€.
Zároveň by sme Vás radi poprosili, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli: Meno a priezvisko, registračné číslo SKP, fakturačnú adresu.
Možnosť ubytovania: Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť ubytovania priamo v stredisku Hotela SOREA*** TITRIS.
V prípade záujmu je potrebné vopred si rezervovať ubytovanie na recepcii hotela.

Kurz Neodkladnej podpory životných funkcií pre psychológov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z.z. „ Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti riešenia neodkladných stavov sú splnené, ak má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vypracovaný plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne“. Prihlásiť na kurz sa môžete prostredníctvom nasledujúceho linku: https://prvapomoc.online/prihlaska-npzf/ , najneskôr do 9.10.2023. Do poznámky nezabudnite uviesť „Tatranská Lomnica“. Kurzovné hradíte priamo školiteľovi kurzu, cena kurzu je 39€ bez DPH. V prípade neúčasti Vám poskytovateľ vzdelávania platbu vráti.

RÁMCOVÝ PROGRAM

19.10.2023 ŠTVRTOK
14:00 – 15:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV, OTVORENIE
15:00 – 15:30 Mgr. Veronika Kurečková, Centrum dopravního výskumu
Brno, Príspevok: Odborné programy dopr. psych. v ČR
15:30 – 16:00 PhDr. Michal Walter, člen predsedníctva ADP ČR, Príspevok o dopravnej psychológii, aktuálny trend v ČR, online príspevok
16:00 – 16:15 PhDr. Miroslava Heráková, Psychologické centrum s.r.o.,
Košice. Príspevok: Látkové a nelátkové závislosti u vodičov
16:15 – 16:30 PhDr. Peter Kucek, Mgr. Lujza Kuceková, NOVIDEA s.r.o.,
Príspevok: Informácia o pripravovanej Striebornej metodike.
16:30 – 18:00 Valné zhromaždenie - správa o činnosti, správa o 
hospodárení, informácie o GDPR a nevyhnutných úpravách webovej
stránky, informácie o Vyhl. 444/2019 o minimálnych požiadavkách na
interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, diskusia, uznesenia,
doplňujúce voľby, hlasovanie
18:00 – 20:00 VEČERA
20:30 SPOLOČENSKÝ VEČER
20.10.2023 PIATOK
08:00 – 08:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08:30 – 09:00 Lucia Solomon, Expert na bezpečnú jazdu, SuperDRIVE,
Príspevok o defenzívnej jazde
09:00 – 09:30 Mgr. Kleinman Karol, Salvus s.r.o., Bratislava, Príspevok:
Inovácie a trendy roku 2023 v dopravnej psychológií.
09:30 – 10:00 Mgr. Barbora Hubená, Senior Consultant Assesment
Systems, Praha, Příprava nových slovenských norem VTS TRAFFIC a
pozvánka členů ADPSR k zapojení
10:10 –  13:00 Kurz Neodkladná podpora životných funkcií, HELPO, s.r.o., Piešťany
13:00 – 13:30 Príspevky: PhDr. František Skokan, PhD., vedúci katedry SZU, odborný garant pre dopr. psych.,
Príspevok 15 rokov 8/2008 PhDr. Ľubica Šabíková, MV SR, Bratislava Príspevok o problematike vodičov seniorov
13:30 ZÁVER STRETNUTIA, OBED

Obsah a časový harmonogram je predbežný, môže byť upravený.

Tešíme sa na stretnutie!

Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA