Salvus – pracovisko klinickej a dopravnej psychológie

⚐ Adresa:
✆ Telefón: 0905113433
✉ Email: salvus@salvus.sk
→ Webstránka: http://www.salvus.sk
Salvus s.r.o. je súkromné zdravotnícke zariadenie a vzdelávacie centrum so sídlom v Bratislave a pobočkou v Trnave a Považskej Bystrici. Spoločnosť Salvus vznikla v roku 1995 od kedy poskytuje služby klinického psychológa a psychologického poradenstva. Od tohto roku začala vznikať dlhá tradícia v psychologickej diagnostike, kde vždy sledoval a udával najnovšie trendy v dopravnej psychológií na Slovensku. Od roku 2003 sa stalo významným poskytovateľom vzdelávacích kurzov pre širokú verejnosť. Od roku 2008 sa venujeme počítačovej psychologickej diagnostike profesionálnych vodičov, držiteľov a žiadateľov o zbrojný preukaz. V súčasnosti sme najväčšie dopravno-psychologické centrum, ktoré sa významným spôsobom podieľalo a stále sa podieľa na rozvoji dopravnej psychológie na Slovensku. Komunikujeme s poprednými odborníkmi z rôznych profesií týkajúcich sa dopravy. Podávame a pripomienkujeme návrhy zákonov ktoré pomáhajú upozorniť na ľudský faktor v doprave. Sme členom expertnej komisie CDV v Brne ktorá vytvára rehabilitačné kurzy vodičov z grantov EÚ. Riaditeľ spoločnosti Salvus, PhDr. Karol Klienmann je standing comitee za SR v EFPA za obor dopravnej psychológie. Zároveň je členom DVGP. Ako jeden z mála slovenských psychológov sa snaží o pro-európske aktivity a úspešne nadväzuje nové kontakty v EÚ a s ďalšími krajinami.

Fotografie

Mapa

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA