Informácia pre dopravných psychológov na rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

v prvom rade Vám prajem úspešnejší rok pri plnom zdraví. Rok 2021 bude tiež ťažký, ale tým , že pracujeme v zdravotníckych zadiadeniach môže svoju prácu vykonávať v prijateľnejších podmienkach ako iní psychológov. Aktuálne sa pripravuje zmena zákona o psychologickej činnosti a nové vedenie Ministerstva zdravotníctva SR nie je veľmi naklonené k aktuálnemu stavu a postaveniu dopravných psychológov. K danému stavu zašle ADPSR list na MVSR a na Komoru psychológov a SKP .

List bude zaslaný aj na MV SR vo veci dištačného odborného poradenstva. Nesúhlasíme, že sa odborné poradenstvo nemôže vykonávať dištačnýc spôsobom, lebo údajne dopravný psycholog nedokáže posúdiť, či klient je pod vplyvom alkoholu alebo nie. Tento argument je neodborný, lebo psychológ nie je opravnený ani za bežnej situácie kontrolovať alkohol detektormi a subjektívne vie posúdiť prítomnosť alkoholu sledovaním neadekvátneho správania sa klienta počas poradenstvu. Námietku sme vzniesli osobne u uriaditeľa odboru dopravy MV SR a v najbližších dňoch a prostredníctvom listu.

Ak to epidemiologická situácia dovolí koncom septembra 2021 plánujeme uskutočniť 6. vedeckú konferenciu o dopravnej psychológii. Verím, že by to bola výborná príležitosť na výmenu názorov a poznatkov medzi odborníkmi a psychický relax po dlhom období .

Pripravuje sa vydanie knihy o Teóriach v dopravnej psychológii. . Veríme , že bude prínosom nie len pre študentov v dopravnej psychológii, ale aj pre nadejných ašperantov v tejto oblasti, ktoré pripravujeme v spolupráci s českými kolegami.

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

Uverejnené v ADPSR správy

Pridaj komentár

Prihláste sa
Ak chcete prezerať všetok obsah bez obmedzenia, prípadne pridávať nový,prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Zabudli ste heslo?
Akcie a podujatia
EFPA EFPA EFPA EFPA EFPA            CONFERENCE INDEX            EFPA